Aannamebeleid


De aannameprocedure voor muziekdocenten t.b.v. Robberts Muziekschool.

  • Stap 1: de docent meldt zich aan via administratie@guitars.nl
  • Stap 2: de docent stuurt zijn/haar motivatie plus CV op
  • Stap 3: er wordt gekeken naar de plek of locatie waar de docent geplaatst kan worden
  • Stap 4: De docent dient voordat hij/zij wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, de integriteitscursus te volgen (wachtwoord: partosgdn). Ook dient het door Robberts Muziekschool opgestuurde formulier van de gedragscode gelezen, ingevuld en ondertekend te zijn.
  • Stap 5: Voordat er een persoonlijk gesprek plaats vindt, wordt er gevraagd naar een VOG, mocht de muziekdocent die niet hebben, dan vraagt Robberts Muziekschool er een aan.
  • Stap 6: Er wordt een afspraak gemaakt met de muziekdocent voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring wordt de muziekdocent voorgesteld aan desbetreffende school/instelling.