Huisregels


Lesgeld betalingen zijn per automatische incasso / transfer (via mailfactuur) / PIN of contant. Lesgeld dient vooraf betaald te worden. De perioden staan in het periodeschema aangegeven.

Afmelden van muzieklessen moet 24 uur van tevoren (telefoon / mail / sms / whatsapp):

  • De inhaal lessen dienen binnen de lopende lesperiode gevolgd worden.
  • De inhaal les(sen) gaat/gaan niet door naar een nieuwe lesperiode.
  • Bij afwezigheid van de muziekdocent vindt verrekening plaats van de desbetreffende les(sen).

Of, wordt de les gegeven door een andere (plaatsvervangende collega) docent.