Progressie doelstelling


Robberts Muziekschool maakt bij de muzieklessen gebruik van vastomlijnde doelstellingen. Zo worden de lessen op professionele wijze begeleid door onze docenten waarbij zij tevens een uitgekiend benaderingsproces van de leerlingen hanteren. En dat gedurende de gehele lesperiode.

Hoofdpunten daarbij zijn de ontwikkelingen en vorderingen die de leerling maakt en hoe dat in verhouding staat met de voortgang van de lessen.

Vanaf de les start wordt frequent gekeken naar:

 • Basiskennis
 • Basiskunde
 • Techniek
 • Concentratie
 • Beleving

Belangrijk en bepalend daarbij is natuurlijk de instrumentkeuze van de leerling. En in hoeverre en op welke wijze de leerling daarbij deze onderdelen oppakt, uitvoert en beheerst. In de lespraktijk betekent dit met name, dat de docent gericht kritisch en bijzonder secuur kijkt, plus luistert naar:

GITAAR

 • Akkoorden
 • Slagen
 • Sliden
 • Stemmen
 • Tappen
 • Benden
 • Picken
 • Combinaties
 • Soleren
 • Improvisatie

BAS

 • Ritmes
 • Improvisatie
 • Accenten
 • Nootwaardes
 • Stijlen
 • Improvisatie

DRUMS

 • Tellen
 • Strokes
 • Grooves
 • Patronen
 • Fills
 • Partijen
 • Schrijven
 • Dynamiek
 • Improvisatie

PIANO

 • Noten
 • Akkoorden
 • Toonladders
 • Intervallen
 • Lezen
 • Schrijven
 • Componeren
 • Improvisatie

Afhankelijk van de resultaten, in een positieve dan wel negatieve zin, worden mogelijke verbeterpunten aangebracht. Met gerichte training en oefening. En door het stimuleren van “live” uitvoeringen op een pop podium. Dat wordt per leerling ingevuld door de deelname aan het bekende en bij muzikanten zo populaire Gitaar Café.

Aan de hand daarvan worden de prestaties en resultaten van de leerling beoordeeld en gewogen. En stelt de docent uiteindelijk het les rapportcijfer vast. Vervolgens geeft de leraar zijn conclusie over de les. Alsmede de verwachting van de ontwikkelingen van de leerling.

Belangrijke onderdelen vormen tevens:

 • Advisering
 • Bespreekmomenten
 • Ouders/Begeleiding informatie