Tarieven


Periode

2 x 25 min (14 dagen)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €48,- / 60,-
Periode

2 x 50 min (14 dagen)

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €70,- / 88,-
Periode

4 x 25 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €80,- / 100,-
Periode

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €132,- / 160,-
Periode

4 x 25 min

Alle leeftijden €120,-
Periode

4 x 50 min

Alle leeftijden €200,-
Bandcoaching

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €66,- / 80,-
Recording

4 x 50 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €66,- / 80,-
Periode

1 x 50 min

Tot 8 jaar €60,-
Proefles

1 x 25 min

Tot 21 jaar / vanaf 21 jaar €30,- / 36,30

Machtiging

Betaling van de muziekles(sen) kan á contant in de Robberts winkel. U kunt onze muziekschool ook machtigen het lesbedrag automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening. Gebruik daarvoor het Machtigingsformulier.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan:

Stichting Robberts Muziekschool
Koninginneweg 131
1211 AP Hilversum