Vertrouwenspersoon


Robberts Muziekschool Vertrouwens (contact)persoon.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt medewerkers/muziekdocenten en vrijwilligers de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Mocht er grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden, neem dan contact op met de VCP van Robberts Muziekschool:

Naam: Jordan de Vos
Tel.nr.: 06 1508 7430
E-mailadres: administratie@guitars.nl