Muziek maken, spelen en beleven. Muziek is leven!


Robberts Muziekschool Dat is wat wij uitdragen. En willen overdragen. Aan de schoolgaande jeugd. Uw leerlingen.

Hoe gaat dat op uw school in zijn werk? Met welke les methoden doen wij dat Door middel van “workshops”. Specifieke muzieksessies, waarin verschillende mogelijkheden van muziek instrumenten, of muziekvorm worden belicht. Én duidelijk gepresenteerd. Met diverse keuzemogelijkheden.

Wij doen dat met de bij uw leerlingen bekende, actuele, populaire muziek stijlen. Als Pop, Rock, Blues, Soul, Latin, Jazz en Hip Hop, bijvoorbeeld. LET’S PLAY!

In de workshops geven we groepsgewijs les. Dat verlaagt de schroom, drempel en plankenkoorts. Deze Robberts methode zorgt voor het behoud van aandacht en focus op de les. Wij enthousiasmeren en stimuleren muziek maken! Met een actieve deelname.

Leerlingen gaan daarbij natuurlijk meedoen. Zelf spelen op instrumenten en/of zingen. Gelijktijdig leren zij, geheel spelenderwijs, daarbij het notenschrift en de toonladders. Op deze wijze maken zij zich ook de basis van de muziek eigen. Kortom; een leerzame ontdekkingsreis, door de o zo spannende muziekwereld…

De workshop keuze is mogelijk per instrument. Of, met meerdere instrumenten. Desgewenst kan ook aandacht worden besteed aan musiceren in groep- en/of klasse verband. Als school kunt de keuze(s) geheel zelf bepalen.

Hoe werkt deze aanpak bij uw leerlingen? Welke invloed heeft het op hen “Je bent nooit te jong om te leren!” Dat motto geldt zeker voor muziek maken. Regelmatig of, beter nog, dagelijks actief bezig zijn met muziek, betekent ook:

  • Ontspanning
  • Goed gevoel
  • Stukje trots
  • Eigenwaarde
  • Stimulans
  • Kracht
  • Uitdaging
  • Wilskracht
  • Prestaties

Belangrijke ervaringen voor de leerlingen!

Past het allemaal wel in uw schooltijden. De klasindeling ? Hoe gaan wij dat voor u plannen. De tijdsduur en/of de frequentie alsmede de vorm van de workshops, plannen wij in overleg met u binnen het schoolrooster in. Uw reguliere lestijden zijn daarvoor altijd bepalend.

De workshops zijn wekelijks, maandelijks, per kwartaal + halfjaarlijks mogelijk. Een “workshop dag” is ook mogelijk. Daarbij bezoeken de leerlingen met hun eigen klas verschillende workshops. In een circuitvorm. Deze aanpak geeft heel veel leuke interactie bij leerlingen én docenten. Het bevorderd het saamhorigheidsgevoel bij al uw leerlingen. En uw school!

Een prima optie daarbij is dat de docent, met het instrumentarium, zitting heeft in een speciaal muziek klaslokaal of bijvoorbeeld, de schoolaula. Waarbij de klassen dan, roulerend, per half of heel uur hun workshop bezoeken.

Hoe werken onze muziek leraren? Wat bieden zij uw leerlingen muzikaal. Bij onze “muziek coaches” staat het ontspannen en met plezier maken en spelen van muziek centraal. Muziekbeleving staat daarbij voorop. Kijken naar de lichaamstaal, expressie en bovenal… het enthousiasme en plezier dat de leerlingen hebben. Met muziek beleving!

Het enthousiasmeren van en spelenderwijs belangstelling wekken bij de leerlingen voor de muziek en instrumenten, is het doel van Robberts Muziekschool Daar staan onze docenten inmiddels ook voor bekend.

Robberts Muziekschool leraren geven niet alleen muzikale les. Zo spelen zij zelf ook regelmatig en met succes op diverse pop podia in Nederland. En daarbuiten. Maar ook als sessiemuzikanten in diverse studio’s. Daarom willen zij graag hun grote en veelzijdige muziek kennis en de talrijke muzikale ervaringen, met iedere muziekliefhebber delen. Met name jongeren, scholieren en studenten. UW leerlingen! Zij kunnen bijzonder veel leren van al deze muzikale uitwisselingen.

Wat wil uw school? En hoe gaan wij uw muziek wensen gezamenlijk invullen. Samen nemen we uw muziek wensen en les mogelijkheden op uw school door. En op basis daarvan, maken wij vervolgens een organisatie totaalplan. Op muzikale maat.

Tot Robberts